HÄNDELSELOGG

HÄNDELSELOGG

Informationsprojekt och vårdplaner


Ett av våra senaste informationsprojekt är produktion av informationsskyltar till länsstyrelsen Uppsala.

Här berättar vi om Tvärnös långa historia.


En vårdplan har tagits fram till Granholmstoppen, Stockholms stad, där en begravningsplats ska anläggas. Bland annat analyserades gamla kartor som denna från år 1636. Karta Lantmäteriet, Historiska kartor.

Tysklands megaliter och Frankrikes paleolitikum

På 1980-talet publicerade Bonniers förlag en bok av Ingela Norlin med fantasifulla, smått abdsurda noveller. Den har kommit ut på nytt i utökad form, Den maniska krokodilen 2.0. Läs utdrag och beställ boken på www.denmaniskakrokodilen.se

Urval tidigare arbeten och studieresor


FORNMINNESINVENTERINGMedia och rapporter