SKYLTHÅLLARE/KARTOR

SKYLTHÅLLARE • KARTOR
Stående skylthållare

Vi kan tillhandahålla skylthållare. En egendesignad är Rinker som står ute vid fornminnen i Småland och Östergötland och andra fornminnesområden. Skylthållaren kan fås galvaniserad eller i lackerad plåt, med eller utan tak. Även belysning är möjlig att fästa på hållaren. 


Här ses skylthållaren vid Stjernsunds slott där vi även producerat informationsskylten åt Kungliga Vitterhetsakademien.

Trevinge i corténstål

En annan typ av skylthållare vi använder är trevinge av corténstål som tillåter sex skyltplattor. Den är lämplig vid platser med mer omfattande information. Vi har använt den vid skyltprojekt åt länsstyrelsen Västernorrland och andra platser.


Trevinge vid stenåldersboplats, uppdragsgivare länsstyrelsen Västernorrland.

Vinklad skylthållare

Vid platser där stående skylthållare skymmer fornlämningen är en vinklad skylthållare lämplig. Vi har designat en sådan i modell Rinker och den kan fås galvaniserad eller i lackad plåt efter önskemål.Vid Jordbro gravfält i Haninge är informationsskyltarna fastsatta på vinklade skylthållare.Kartor

Vi tillhandahåller kartor framställda i Adobe ritprogram Illustrator. Det kan vara kartor över gravfältsområden, större översiktskartor eller annat efter önskemål.


Karta producerad i ritprogrammet Illustrator efter förlaga.

Handritade kartor

Det går även att få handritade kartor av någon av våra illustratörer.Karta vid Sturefors slott i Södermanland, handritad av Charlotte Rinaldo.

Specialkartor

Utifrån till exempel gamla specialkartor kan vi producera nya digitala kartor i ritprogrammet Illustrator.


Till Jordbro gravfält i Haninge har vi producerat denna karta där alla gravar är utsatta och de med speciella former lyfts fram.