INFORMATIONSSKYLTAR

INFORMATIONSSKYLTAR


En av våra specialiteter är att producera informationsskyltar till arkeologiska och historiska platser. Vi åtar oss hela informationsarbetet från ax till limpa, med besiktning, källforskning, författande av texter och layout till färdig skylt. Allt i samråd med dig som beställare. Vi har närmare trettio års erfarenhet inom området och har producerat flera tusen informationsskyltar till nästan hela fornlämningssortimentet som finns i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.


Åt länsstyrelsen Västernorrland producerade vi ett omfattande informationsprojekt med skyltar monterade på skyltställ av corténstål. På varje ställ finns sex separata skyltplattor där ett helt fornminnesomoråde beskrivs. Det finns nu 72 sådana informationsskyltar på 13 olika lokaler. På första sidan syns informationsskylten vid Högomgravfältet utanför Sundsvall. Illustration Jan Westling.


Vi åtar oss hela produktionen

Skyltfakta

Vanligaste skyltformatet är A1 och A2 som medger rimlig avvägning mellan text, bild, eventuell karta och engelsk sammanfattning. Alternativt format A3 eller när det är mindre att berätta A4. Översiktsskyltar kan kräva större format. Skyltoriginalet är digitalt och sparas ifall fler skyltexemplar önskas. Materialet till skyltplattan är miljövänligt UV-skyddat högtryckslaminat i olika tjocklekar. Det går att få skyltarna i annat material om du önskar eller enbart digitalt. Andra format och utförande förekommer förstås. Allt sker i samråd med beställare och korrektur utväxlas innan produktion.


Till gånggriftsområdet Ekornavallen i Falköpings kommun har vi producerat ett antal informationsskyltar med Falbygdens museum som uppdragsgivare. 

Länsprogram och områdesprogram

Du kan få ditt eget skräddarsydda skyltprogram. Vill du ha en egen profil för ditt län utformar vi sådan. Vi har utfört detta åt länsstyrelsen i Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län med flera. Större områdesprogram har utformats till förhistoriska och historiska landskapsavsnitt, till parker som i Luleå och till gruvor samt hällristningsområden, bland annat vid Himmelstalund i Norrköping.


För länsstyrelsen Östergötland har vi utformat länsprofilprogram. Här är informationsskylt för Sturefors slottspark. Karta/illustrationer Charlotte Rinaldo.

Kommuner, stadsdelsnämnder och hembygdsföreningar

Ett flertal kommuner har anlitat oss för produktion av informationsskyltar, till exempel Upplands Väsby, Österåker och Salem. Till Rinkeby och Tensta stadsdelsnämnder har vi utformat informationsskyltar och broschyrer, liksom haft guidade turer. Vi har även producerat informationsskyltar åt hembygdsföreningar, bland annat Bromma.


Till informationsskylten åt Bromma hembygdsförening har vi producerat en karta som även finns på hembygdsföreningens hemsida och kan laddas ner via qr-kod.

Naturreservat och kulturreservat

Genom åren har vi producerat informationsskyltar till naturreservat och grönområden bland annat i Stockholms skärgård samt Södertörn. Även områden med höga naturvärden i Botkyrka har tagits fram. Likaså kulturreservat som Åsen i Småland och Smedstorp i Östergötland. För texter om naturvärden anlitar vi expertis inom området.


Vi fick i uppgift att producera en skylt till Gullringskärret där vi bland annat skrev om Strutbräken.