Ruiner

VÅRD AV RUINERRuiner i Stockholms län


De vårdplaner som fanns för ruiner i Stockholms län har till största delen förkommit i samband med omorganisationer på Riksantikvarieämbetet. På länsstyrelsens uppdrag producerade vi nya vårdplaner. Ruinerna är sedan länge kända som välbesökta utflyktsmål och  kräver skötsel och vårdåtgärder både för tillgänglighet och säkerhet.


Täljehus i Södertälje var en ruin i riskabelt skick. Här hade besökare börjat plocka sten från murar för att bygga härdar för grillning och andra aktiviteter. Stenkonservator har återställt murarna till gott skick och efter avverkning och röjning betas nu området tidvis av får. Täljehus är nu en fin och välbesökt fornminnesplats.

En ruin som har stora estetiska värden är Mörby slottsruin i Norrtälje kommun. Denna ruin är privatägd men tillgänglig efter överenskommelse. Den är mycket stor och hög och hålls tidvis öppen. Dessutom lär finnas omkring sju olika fladdermusarter i borgen!


Biskopstuna borgruin i Åkersberga är en av få biskopsborgar som är bevarade så att man kan se olika byggnadsfaser. Den är till delar tidigare undersökt och restaurerad. Ruinen är täckt av ett sentida stort plåttak. Den har väckt förnyat intresse och vid ruinen har på senare tid utförts mindre arkeologiska undersökningar för att fastställa yttre anläggningar.